Video Nông Thôn mới Quảng Nam

Tên doanh nghiệp Ghi chú:
Các doanh nghiệp, hợp tác xã muốn đăng tải thông tin tại Cổng thông tin điện tử NTM của tỉnh, đề nghị cung cấp các nội dung theo đúng yêu cầu tại Công văn số 99/VPĐPNTM-HCTH ngày 10/10/2016 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (Tải văn bản tại đây)
Huyện/Thị xã/Thành phố
Danh sách doanh nghiệp
STT Tên doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh Địa chỉ Huyện/Thị xã/Thành phố SĐT Email - Website Người đại diện
1 Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Thạnh Dịch vụ thủy lợi, cung ứng vật tư nông nghiệp, liên kết sản xuất lúa giống Thôn Hanh Tây, xã Đại Thạnh Huyện Đại Lộc 01649.844559 - 0905.246092 ylinhkute87@gmail.com Bà Tưởng Thị Yến Linh
2 Hợp tác xã DVNN-KDTH Đại Quang Dịch vụ thủy lợi, sản xuất giống, máy gặt đập liên hợp, chăn nuôi bò, vật tư nông nghiệp và một số hoạt động khác Thôn Tam Hòa, xã Đại Quang Huyện Đại Lộc 0510.2212844 - 0976.169028 htxnndaiquang@gmail.com Ông Hồ Mặt
3 Công ty cổ phần Tích Trung Trồng và mua bán cỏ Vetiver ( cỏ chống sạt lở đất và cải tạo môi trường) Khu 7, thị trấn Ái Nghĩa Huyện Đại Lộc 0903.555129 ctytichtrung@yahoo.com.vn Ông Nguyễn Thành Phát
4 Hợp tác xã Nông nghiệp Điện Quang SXKD giống cây trồng, dịch vụ thủy lợi, dịch vụ thú y trọn gói, BVTV, vật tư nông nghiệp và một số hoạt động khác Thôn Bảo An Đông, xã Điện Quang Thị xã Điện Bàn 0510.3745868 - 0983.434575 dienquanghtx@gmail.com Ông Nguyễn Đức Thành
5 Hợp tác xã Nông nghiệp Điện Phương Dịch vụ thủy nông, BVTV, vật tư nông nghiệp Thôn Triêm Trung 2, xã Điện Phương Thị xã Điện Bàn 0510.3867755 - 0905.652679 htxnndienphuong@gmail.com Ông Nguyễn Dương Thành
6 Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Phong Liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sn, vật tư nông nghiệp, dịch vụ nội đồng Thôn Mỹ Tây, xã Đại Phong Huyện Đại Lộc 0510.2212745 - 0987.101387 letien200881@gmail.com Ông Lê Văn Tiền
7 Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Hưng Dịch vụ thủy lợi, liên kết sản xuất lúa giống Thôn Mậu Lâm – Xã Đại Hưng Huyện Đại Lộc 05103.974 782 - 0974.417.545 htxdaihungdl@gmail.com Bà Huỳnh Thị Thạnh
8 Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Chánh Dịch vụ thủy lợi Thôn Thạnh Trung, xã Đại Chánh Huyện Đại Lộc 01225.510409 - 0946.827732 htxdaichanh@gmail.com Ông Võ Ngọc Ánh
9 Công ty CP giống cây trồng Trung ương Quảng Nam SXKD giống cây trồng và chuyển giao dịch vụ kỹ thuật nông lâm nghiệp Km 943, QL 1A, Thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc Thị xã Điện Bàn 0510.3869455 - 0913.341710 giongquangnam@gmail.com vinaseed.com.vn Ông Đỗ Tiến Sỹ
10 Hợp tác xã Nông nghiệp Điện Minh II Giống cây trồng, dịch vụ thủy lợi, vật tư nông nghiệp, SXKD rau an toàn và một số hoạt động khác Thôn Bồng Lai, xã Điện Minh Thị xã Điện Bàn 0510.3867528 - 0905.274097 htxdienminh@gmail.com Ông Lâm Gia Tâm
11 Hợp tác xã Nông nghiệp Điện Hồng 2 Vật tư nông nghiệp, sản xuất giống, dịch vụ thủy lợi và các hoạt động khác Thôn Cẩm Văn Tây, xã Điện Hồng Thị xã Điện Bàn 0510.3741.831 - 0905.703.658 htx.nongnghiep2@gmail.com Ông Trương Văn Hối
12 Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa Dịch vụ thủy lợi, làm đất, BVTV, máy thu hoạch, SXKD giống và các dịch vụ khác Khu 3, đường Huỳnh Ngọc Thuệ, TT Ái Nghĩa Huyện Đại Lộc 0510.3865317 - 0905.169860 htxainghia8590@gmail.com Ông Trương Cảm
13 Công ty CP chăn nuôi miền Trung Chăn nuôi lợn Thôn Hà Tây 2, xã Điện Hòa Thị xã Điện Bàn 0510.3869205 channuoimt@gmail.com Ông Trần Quốc Thuận